ปวงข้าพระพุทธเจ้า 
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท นาโน ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด